Min vape läcker, hur gör jag nu?


Anledningarna till att en e-cigarett kan läcka är många, därför är det viktigt att i första steget ta reda på vart läckaget kommer ifrån.

Vid läckage ur lufthålen

Läckage vid luftintaget beror nästan alltid på själva coilen/förbrännaren (den cylinderformade delen med bomull i tanken) och hur den är monterad i tanken. Nedanför har vi sammanställt tips på hur du kan lösa det och varför det sker. Denna sektion gäller både för vanliga tanks (clearomizers) och poddar, men kallas nedanför endast för “tank”.

Börja med att kontrollera följande …:

 • … att en coil är monterad och sitter korrekt
 • … att påfyllningsluckan är ordentligt stängd
 • … att tanken ser hel ut och inte har några sprickor
 • … att du har fyllt på med e-juice i rätt hål
 • … att du inte har överfyllt tanken
 • … att dina coils ser hela ut och att packningarna sitter korrekt
 • … att du har rätt e-juice för dina coils (se VG/PG)
 • … att du inte hetsblossar/kedjevejpar eller inhalerar för hårt
 • … att om du har en reglerbar/justerbar e-cigarett använder rätt inställningar
 • … att du efter förångning inhalerar försiktigt så att all ånga kommer ut ur tanken

Här är de vanligaste anledningarna till läckage via lufthålen samt hur du kan förhindra det:

 • För mycket e-juice i tanken. Fyll aldrig en tank till mer än 90% – då minskar du risken enormt för läckage. Se även till att aldrig ha för lite e-juice i tanken, för att minska risken för bränd bomull.
 • Fel VG/PG-halt på e-juicen. Beroende på vilken coil du använder ska du använda en viss VG/PG-blandning. Ju högre VG (Vegetabiliskt Glycerin) desto drygare/tjockare blir vätskan och desto högre PG (Propylenglykol) desto tunnare blir den. För coils över 0,8 ohm är det normalt sett bäst att använda 50VG/50PG. Under 0,8 ohm rekommenderas en högre VG-halt (ju lägre ohm desto högre VG). Hänvisa alltid till dina coils produktbeskrivning/manual eller fråga oss, då det kan variera mellan varje produkt.
 • Påfyllningsluckan/gängan/hålet är ej ordentligt stängt. Om detta inte är stängt släpper vakuumet i tanken och e-juicen riskerar att läcka ut.
 • Det finns sprickor i tanken. Även om det inte läcker från själva sprickan kan det leda till att vakuumet släpper i tanken och e-juicen tar sig ut på annat håll.
 • Ej åtskruvad coil/förbrännare. Om coilen inte är fastskruvad nog så kan e-juice ta sig ner i springorna mellan coilen och basen. Skruva i och sedan ur coilen igen och se till att det skruvas ner rakt och stadigt. Coils som kommer förinstallerade behöver alltid kontrolleras så att de sitter korrekt, då de kan ha gängats ur under transporten.
 • För mycket vätska i coilen. När du primar (återfuktar bomullen) coilen vid första användning, så är det viktigt att du inte droppar för mycket e-juice, då det istället kan översvämma bomullen.
 • Gammal/förbrukad coil. Om en coil har använts för länge kan bomullen ha förlorat sin absorberingsförmåga och leder in för mycket e-juice in i coilen vilket pressas nedåt i basen.
 • Packningarna/o-ringarna kan vara skadade eller sitta fel på coilen. Dessa brukar sitta på undersidan. Kolla så att de sitter korrekt.
 • Kedjevejpning. Om du inhalerar många gånger i rad – eller drar för hårda bloss och inte ger coilen tid att återfuktas, så riskerar bomullen att ta skada och bli bränd. Förutom att det då kan uppstå en bismak av bränd bomull, så är risken att bomullen blir såpass försämrad att den läcker ut e-juicen istället för att hålla kvar den inuti coilen. E-juicen tar sig då ner under coilen och sedan ut ur luftflödet.
 • Kondens. I samband med att du förångar e-juicen så bildas ånga som du andas in. Om du efter förångningen tvärt slutar inhalera, så kan ånga finnas kvar i tanken. Detta kan sedan bilda kondens vilket kan ansamlas under poddar och i luftventilerna. Detta är normalt förekommande, speciellt bland podsystem. För att förhindra detta, inhalera försiktigt även efter att förångningen avslutats för att få ur all ånga. Om detta är ett fortsatt återkommande problem för dig, så rekommenderar vi att regelbundet torka torrt anslutningen mellan tank/pod och mod från eventuell ansamlad kondens.

Vid läckage ur munstycket

Om det spottar/skvätter ut e-juice ur munstycket, se vår guide om spitback.


Publicerad av Daniel Leis: 2022-9-22

Dela inlägget: