Meny

Inställt land:
Vapes.se Vapes.se logotype

UpBar RS – Blueberry Ice (20 mg, Disposable)

Art.nr: 40820

Slut i lager

UpBar RS Blueberry Ice är en engångs vape (disposable), med smak av blåbär & mentol. Nikotinstyrka är 20 mg/ml (2,0 %) och är av typen nikotinsalt.

Det är 2 ml e-juice i varje enhet och ett 400 mAh batteri, som räcker upp till ~600 puffar. I denna disposable sitter en 1,4 ohm MESH coil för fokus på smak och omedelbar ångproduktion.

UpBar RS Disposables – tillverkade av UPENDS, är påfyllda och uppladdade e-cigaretter som aktiveras direkt vid inhalering. Inga inställningar krävs och produkten är redo att användas omedelbart. De är inte påfyllnings- eller uppladdningsbara. När smaken avtar eller batteriet tagit slut kasserar du produkten. Se den svenska bipacksedeln för mer information om innehåll, förvaringsinstruktioner, varningar om nikotin med mera.

Nytt pris på grund utav bästföre datum 2023-09-08, men går fortfarande att vejpa efter bästföredatum.

  • Smakprofil: Blåbär, Mentol
  • Blandning: .
  • Nikotinstyrka: 20 mg/ml

23,20 kr

Den här produkten är för närvarande slut.

Få mail när produkten är i lager

Beskrivning

UPENDS UpBar RS Engångs E-cigarett

Nikotinstyrka: ≤20 mg/ml (98,7 µg per inhalering)

Klassificering: Acute Tox.3 (H301) & Eye Dam. 1 (H318)

Importör: Vapes International AB, Lindhagsgatan 7A, 53140 Lidköping, info@vapesint.com, https://www.vapesint.com/

 

Innan användning av denna produkt, läs noggrant igenom nedanstående information för att undvika onödiga skador. Använd INTE produkten om förpackningen har skadats. Denna produkt är inte påfyllnings- och uppladdningsbar.

 

FÖRVARING & AVFALL

Förvaras oåtkomligt för barn och djur. Förvaras skyddat från solljus under 25 °C. Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

 

KONTRAINDIKATIONER

 

Använd inte engångs e-cigaretter om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se produktens ytterförpackning för innehållsförteckning.

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i nedanstående fall. Produkten är olämplig för: Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter. I Sverige är denna åldersgräns 18 år. Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma. Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket). Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken. Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

 

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

 

Du kan uppleva följande bieffekter vid användning av denna produkt: Svimningskänsla, illamående, yrsel, huvudvärk, hosta, Irritation i munnen eller halsen, magbesvär, hicka, nästäppa, kräkningar, hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens. Sluta använda produkten vid biverkningar. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa produktens informationsblad och ytterförpackning.

FARA: Giftigt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta exponerad hud grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Nikotin

Denna produkt innehåller nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Ytterligare information

Vikt 0,028 kg
Dimensioner 33 × 18 × 122 mm
Antal

1 st

Nikotin

20 mg

Smakprofil

,

Tillverkare

Typ

Vätskekapacitet