Meny

Inställt land:
Vapes.se Vapes.se logotype

UpBAR GT 800 – Tiger Blood (20 mg, Engångs Vape)

Art.nr: 41214

I lager

UpBar GT 800 Tiger Blood är en engångs vape (disposable) med 20mg nikotinsalt, med smak av vattenmelon, kokosnöt och jordgubbar.

Det är 2 ml e-juice i varje enhet och ett inbyggt batteri som räcker upp till ~800 puffar. I denna disposable sitter en MESH coil med FREZOR-teknologi, för fokus på smak och omedelbar ångproduktion.

UpBar GT 800 Disposables – tillverkade av UPENDS, är påfyllda och uppladdade e-cigaretter som aktiveras direkt vid inhalering. Inga inställningar krävs och produkten är redo att användas omedelbart. De är inte påfyllnings- eller uppladdningsbara. När smaken avtar eller batteriet tagit slut kasserar du produkten.
Se den svenska bipacksedeln för mer information om innehåll, förvaringsinstruktioner, varningar om nikotin med mera.

 • Smakprofil: Jordgubbe, Vattenmelon, Kokosnöt
 • Blandning: . Innehåller cooling.
 • Nikotinstyrka: 20 mg/ml

55,20 kr

 • ⭐️ Snabb leverans
 • ⭐️ Skickas från Sverige
 • ⭐️ Betala via Klarna

Information om nikotin

Viktig information om hantering av nikotin, läs innan köp

 • Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.
 • Nikotin är giftigt i ren form. Denna produkt är utspädd men ska användas med försiktighet.
 • Vid kontakt av nikotin på huden bör du alltid noggrant tvätta den av den del som exponerats.
 • Använd gärna handskar och undvik att röra dina ögon och ditt ansikte vid hantering av nikotin.
 • Nikotin- & tobaksprodukter har en laglig åldersgräns på 18 år.
 • Denna produkt är endast avsedd för vuxna rökare.
 • För optimal livslängd på din nikotinvätska bör den förvaras i 12 °C.
 • Förvara all din utrustning och alla nikotinvaror utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Läs igenom säkerhetsbilagan innan användning.
 • Uppsök alltid läkare och/eller akutmottagning om du misstänker att ditt barn fått i sig nikotin, då det är väldigt skadligt för icke-vuxna personer.
 • Upplever du ihållande biverkningar som är angivna i säkerhetsbilagan, vänligen uppsök läkare och ta med förpackningen samt säkerhetsbilagan.
 • E-vätskor med nikotin har en hållbarhet på minst 2 år vid oöppnad förpackning och minst 1 månad vid öppnad förpackning – vid förvaring bortom solljus mellan 5-25 °C på en torr och mörk plats.

Beskrivning

UPENDS UpBar GT 800 Tiger Blood Engångs E-cigarett

Nikotinstyrka: ≤20 mg/ml (98,7 µg per inhalering)

Klassificering: Acute Tox.3 (H301) & Eye Dam. 1 (H318)

Importör: Vapes International AB, Lindhagsgatan 7A, 53140 Lidköping, info@vapesint.com, https://www.vapesint.com/

 

Innan användning av denna produkt, läs noggrant igenom nedanstående information för att undvika onödiga skador. Använd INTE produkten om förpackningen har skadats. Denna produkt är inte påfyllnings- och uppladdningsbar.

FÖRVARING & AVFALL

Förvaras oåtkomligt för barn och djur. Förvaras skyddat från solljus under 25 °C. Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte engångs e-cigaretter om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se produktens ytterförpackning för innehållsförteckning.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i nedanstående fall. Produkten är olämplig för: Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter. I Sverige är denna åldersgräns 18 år. Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma. Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket). Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken. Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Du kan uppleva följande bieffekter vid användning av denna produkt: Svimningskänsla, illamående, yrsel, huvudvärk, hosta, Irritation i munnen eller halsen, magbesvär, hicka, nästäppa, kräkningar, hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens. Sluta använda produkten vid biverkningar. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa produktens informationsblad och ytterförpackning.

FARA:Giftigt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta exponerad hud grundligt efter användning.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Nikotin

Denna produkt innehåller nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Ytterligare information

Vikt 0,032 kg
Antal

1 st

Innehåller cooling

Ja

Nikotin

20 mg

Smakprofil

, ,

Tillverkare

Typ

Vätskekapacitet