Vilka e-cigaretter & e-juicer får säljas i Sverige?


E-cigaretter, e-vätskor och tillbehör behöver anmälas för försäljning i Sverige innan de får säljas till konsumenter. Tillverkaren eller distributören är den som registrerar produkten hos EU, via EU-CEG portalen och väljer Sverige som försäljningsland. I registreringen bifogas säkerhetsdatablad, emissionstester och annan viktig information som påvisar att produkten testats noggrant och är säker. När produktregistreringen är gjord får den som utfärdat registreringen en faktura på 10 500 kr för att anmälan ska hanteras. Varje produktvariation (exklusive olika färger) så som nikotinstyrka, resistans och så vidare behöver anmälas separat. Produkten som anmälts och betalts får börja säljas tidigast 6 månader efter registreringsdatumet. Varje år ska anmälaren även rapportera in försäljningsstatistik och marknadsundersökningar för produkten.

För att se samtliga registrerade produkter i Sverige, se Folkhälsomyndighetens lista över offentliggjorda produktanmälningar av e-cigaretter. Denna lista uppdateras månadsvis och innefattar endast produkter vars anmälningsavgift har betalts samt passerat 6 månadersgränsen efter anmälan gjordes.

Innan sommaren 2021 fanns det väldigt många produkter på listan över godkända produkter från varumärken så som SMOK, HorizonTech och många fler – men dessa plockades bort efter att Folkhälsomyndigheten noterade att listan av misstag innehöll obetalda anmälningar. Därför försvann cirka 80% av alla produkter på den svenska marknaden den sommaren. Många tillverkare har fortfarande inte anmält sina produkter på nytt på grund av inkubationstiden på 6 månader och anmälningsavgiften.

Följande produkter har krav på anmälan:

Krav på utformning av produkter

Det finns många krav på vad som måste finnas på e-cigaretter, e-vätskor och tillbehör i Sverige. Här är några av dem:

  • Båda sidorna av förpackningen ska förses med svensk nikotinvarning på ytterförpackning (samt på flaskan för e-juice), med texten “Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.” som måste täcka minst 30% av ytan, från kant till kant.
  • E-juice med nikotin får inte överstiga 20 mg/ml nikotin, samt har en maxvolym på 10 ml. Detta är anledningen till att shortfills finns, som är nikotinfri e-juice i större volymer med utrymme för nicshots.
  • Produkterna måste inkludera ett svenskt informationsblad med information om förvaring, avfall, kontraindikationer, samt varningar & försiktighetsåtgärder, biverkningar med mera vid användning av nikotin.
  • Hårdvara ska inkludera en svensk manual för instruktioner om hur produkten används.
  • Produkten får inte likna ett livsmedel eller ha texter som antyder på att produkten är hälsosam eller hälsosammare än andra alternativ.

För mer information om krav, se Folkhälsomyndighetens artikel Märkning och förpackning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.


Publicerad av Daniel Leis: 2022-9-5

Dela inlägget: