Vad är TPD? En snabbkurs i Tobaksdirektivet


TPD, som står för Tobacco Product Directive (på svenska Tobaksdirektivet), skapades för att reglera handel och användandet av tobaksprodukter inom EU. Detta appliceras på samtliga tobaksprodukter men lagför och beslutar även försäljning av e-cigaretter, e-juice och tillbehör.

Detta direktivet innefattar en hel del saker, så som strikta marknadsföringsregler, utformning av förpackningar, maxvolym på e-juiceflaskor, en maxgräns på 20 mg/ml i nikotinstyrka med mera. Även en lagförd åldersgräns sattes på alla dessa produkter (oavsett om produkten innehåller nikotin eller ej).

Tobaksdirektivet trädde i kraft 1:a juli 2017 i Sverige (20:e maj 2016 för andra EU-länder), men hade redan förslagits 2001 genom EU. Så tidigt som 2001 fanns det knappt någon vape/ecigg på marknaden, därför togs det inget beslut om detta just då. 2017 var e-cigarettens stora framfart ett faktum och reglering behövdes för att göra produkterna säkrare.

18-årsgräns på e-juice med nikotin & e-cigaretter

Även innan TPD kom till verket hade seriösa vapebutiker i Sverige en 18-årsgräns, då det ansågs vara etiskt och rätt i och med att det är nikotinprodukter. Vi på Vapes.se har alltid haft en strikt åldersgräns på alla köp oavsett produkt – alltså även om det endast köpes 18650 batterier.

För att få sälja ecigg & andra nikotinvaror måste man söka tillstånd från den kommun man säljer ifrån, även om det bara är online. Med tillståndet ställs även krav på hur man kontrollerar att kunderna är över 18 år, samt redovisning av egenkontrollprogram.

Kommunen gör oanmälda inspektioner för att testa de fysiska butikernas ålderskontroller. Vid slarv kan tillståndet med stor sannolikhet dras tillbaka.

Krav på märkning & information

Något som skakade om hela e-cigarettindustrin var att elektroniska cigaretter började klassas likvärdigt som andra tobaksprodukter (t.ex snus eller cigaretter). Klassifikationen ställer bland annat högre krav på hur produkterna får utformas utseendemässigt. Varningstexten “Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”, innehållsdeklaration för e-juice med nikotin, korrekta varningar enligt kemikalelagar, bipacksedlar och manualer. Innan TPD fanns det inga krav på märkning. Många liknade denna tid med vilda västern.

Shift Nicshot Nikotinshot 20mg 50VG/50PG
Exempel på märkning av en 20 mg/ml 10 ml nikotinshot från vårt egna varumärke Shift.

Även om ett e cigarett startpaket inte innehåller nikotin så måste det ändå ha nikotinvarningen då produkten kan användas tillsammans med tillsatt nikotin – vilket i många fall förvirrar kunder som blir oroliga att deras e-cigaretter, coils, tanks med mera innehåller nikotin från start, vilket inte är fallet.

Vilka vape produkter regleras av TPD?

I Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan man läsa sig till att lagarna gäller samtliga ecigarett/vejp-produkter, eller beståndsdelar utav dessa produkter som innehåller eller kan innehålla nikotin.

2 §   I denna lag avses med

   1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, och

   2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Vad som klassas som en beståndsdel av en e-cigarett är sedan TPD länge omdiskuterat. Så som det ser ut i dagsläget så är det följande produkter som regleras (kan komma att ändras över tid):

Produktanmälan 6 månader innan försäljning

De TPD-reglerade produkterna måste anmälas för försäljning i varje separat land de ska säljas i. För att anmäla en produkt behöver man lämna in emissionsdata, säkerhetsdatablad, toxikologiska analyser med mera till EU-CEG, som är EU’s portal för produktanmälan. I Sverige hanterar sedan Folkhälsomyndigheten förfrågningarna och debiterar en årskostnad för varje anmälan. Har produkten tidigare inte funnits på marknaden i något annat land, så måste man vänta 6 månader efter godkänd anmälan innan produkten får säljas.

Då Sverige är en mindre marknad avseende e-cigaretter jämfört med exempelvis Storbrittannien (som lämnar EU 2021, Brexit) så finns det inte lika många produkter här som där – då tillverkarna sällan ser Sverige som stort nog att satsa på. I takt med att branschen ökar i Sverige så håller detta på att förändras.

Denna lagstiftning är en förutsättning för att produkterna som säljs på Svenska marknaden är godkända och kvalitetssäkrade (självklart även att produkterna är säkra), men det innebär även att det kan dröja innan nya produkter som släppts kommer till Sverige.

Folkhälsomyndigheten kan när som helst återkalla anmälningar av produkter. I många fall kan vissa produkter plötsligt försvinna från registret, ofta på grund av att den som anmält produkten valt att betala förnyelsekostnaden.

Begränsad volym & nikotinstyrka på e-juice

E-vätskor (e-juice) är huvudkomponenten som användaren får i sig vid förångning. Innan TPD fanns e-juice i obegränsade storlekar och nikotinstyrkorna översteg ofta 36 mg. I dagsläget har detta reglerats till följande:

 • Maximal volym för e-juice med nikotin: 10 ml
 • Högsta tillåtna nikotinstyrka på e-juice: 20 mg/ml

Regleringarna på volym & nikotin innebar den största förändringen på e-cigarettindustrin, då den större delen av e-juice på marknaden översteg 10 ml & 20 mg/ml. En stor del av marknadens sortiment blev förbjuden dagen då TPD togs i kraft.

För att marknaden fortfarande skulle kunna ha en chans att överleva och utvecklas, så introducerades konceptet “Shortfills“. Sammanfattningsvis är det en typ av e-juice utan nikotin i större flaskor, där det finns utrymme att tillsätta en eller flera 10 ml nikotinshottar. För mer information, läs vidare i vår guide om shortfills.

Max 2 ml vätskekapacitet på behållare – men inte i Sverige

Inom EU har de flesta TPD-anpassade produkterna en tank som rymmer max 2 ml e-juice. Sverige är ett av få länder som inte inkluderat det i den Svenska tolkningen av TPD, vilket innebär att produkter som anmälts för försäljning som överstiger 2 ml i vätskekapacitet får säljas här – så länge den större varianten specifikt är anmäld.

Barnsäkra produkter, krav på barnsäkerhet och tåligare behållare

Samtliga behållare så som clearomizers, tankar, poddar och e-juice med nikotin har numera högre krav på designen. De ska vara fria från läckage – vilket dessvärre är omöjligt på grund av kondens, flaskorna ska ha barnsäkra korkar och behållare behöver vara skyddade mot eventuell skada (inte helt möjligt detta heller). Den svenska tolkningen av TPD tar inte med krav på barnlås, men Danmark har exempelvis valt att inkludera detta.

Grundtanken bakom ovanstående krav är att förhindra att e-juice innehållandes nikotin kommer i fel händer och skapa personskada. Om ett barn skulle få tag på en förpackning e-juice med nikotin och detta hamnar på huden, så absorberas nikotinet. Beroende på mängd och nikotinstyrka kan detta vara direkt farligt för barnet. Spädbarn och djur är speciellt känsliga mot nikotin – så var noggrann med att förvara dina produkter utom räckhåll från barn och djur.

Ovanstående stycke kan tas ur kontext, eftersom mängden nikotin vätskan innehåller spelar en stor roll i det hela. Vi rekommenderar alltid att tänka på säkerheten först och hanterar man vätskor innehållandes en hög nikotinstyrka (15-20 mg/ml) så bör man använda skyddshandskar.

Striktare krav på marknadsföring

Finansierad marknadsföring/reklam för vaping/ecig produkter är ej tillåten enligt Tobaksdirektivet. Syftet med detta är främst för att reklam inte ska nå minderårig publik – eftersom produkter innehållandes nikotin har en beroendeframkallande effekt.

Exempel på reklam som är förbjuden:

 • Reklam i radio och TV
 • Annonser i tidningar
 • Digitala annonser
 • Sponsrad marknadsföring via influencers

I våra egna sociala medier (Vapes.se Facebook och Vapes.se Instagram) marknadsför vi endast produkter som inte är reglerade av dessa marknadsföringskrav. Exempelvis kan vi visa upp en nikotinfri shortfill, så länge vi skriver att den är nikotinfri, samt tillbehör så som bomull, trådar, essenser med mera.

Vad får man inte posta i sociala medier egentligen? Här är några exempel:

 • En typisk handcheck där man visar en e-cigarett.
 • Video eller bild på någon som vejpar.
 • Bilder på e-juice med nikotin, e-cigaretter, tanks med mera (alla reglerade vape produkter).

Endast neutrala beskrivningar på reglerade vape produkter

Konsumentverket har i samband med TPD tagit fram vägledning i hur de anser att e-cigaretter och dess tillbehör får beskrivas. Exempelvis får vi butiker inte säga att en e-cigarett är bra, eller att en e-juice med nikotin är helt fantastisk.

För de reglerade varorna behöver beskrivningarna vara så neutrala som möjligt och endast beskriva de tekniska funktionerna. Det är viss information som hamnar i gråzonen på grund av att de kan anses ha stort värde för kunden. “Produkten är till för dig som är ute efter stora ångmoln”, “Denna e-cigarett är liten och lättanvänd” är exempel som är OK (än så länge) då de tillför ett syfte – att beskriva funktionaliteten, målgrupp och utseende.

Exempel på fraser som ej tillåts för e-juice med nikotin:

 • God e-juice med mycket smak av söta blåbär
 • Billig ejuice med premiumsmaker

Exempel på fraser som inte vore OK för startkit:

Slutord & resultatet av TPD

Sammanfattningsvis är TPD till för att skydda konsumenten och skapar en säkrare och seriös marknad för alla aktörer. När TPD kom intågandes var både vi och alla inom industrin oroliga för framtiden – men vi insåg snabbt att det var till allas fördel. Omställningen gick snabbt och tillverkarna tog kraven på allvar.


Publicerad av Vapes Lidköping AB: 2021-1-10

Dela inlägget: