Information om nikotin


All hårdvara som du finner hos oss (e-cigaretter, tanks, vape coils med mera) är alltid fria från nikotin vid köp. Vi har däremot vissa vätskor som innehåller nikotin från start. Om du som användare väljer att tillföra e-juice med nikotin bör du läsa igenom nedanstående information genomgående, samt produktens informationsblad. Shortfills, essenser, koncentrat, basvätskor och tillsatser är alltid fria från nikotin.

Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne som endast får användas av personer över 18 år. Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och djur.

Lättläst sammanfattning:

 • Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.
 • Nikotin är giftigt i ren form. De nikotininnehållande produkterna vi har är utspädda men ska användas med försiktighet.
 • Vid kontakt av nikotin på huden bör du alltid noggrant tvätta den av den del som exponerats.
 • Använd gärna handskar och undvik att röra dina ögon och ditt ansikte vid hantering av nikotin.
 • Nikotin- & tobaksprodukter har en laglig åldersgräns på 18 år.
 • Nikotin, e-cigaretter & beståndsdelar av e-cigaretter är endast avsett för vuxna rökare.
 • För optimal livslängd på nikotinvätska bör de förvaras i 12 °C.
 • Förvara all din utrustning och alla nikotinvaror utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Läs igenom säkerhetsbilagan innan användning.
 • Uppsök alltid läkare och/eller akutmottagning om du misstänker att ditt barn fått i sig nikotin, då det är väldigt skadligt för icke-vuxna personer.
 • Upplever du ihållande biverkningar som är angivna i säkerhetsbilagan, vänligen uppsök läkare och ta med förpackningen samt säkerhetsbilagan.
 • E-vätskor med nikotin har en hållbarhet på minst 2 år vid oöppnad förpackning och minst 1 månad vid öppnad förpackning – vid förvaring bortom solljus mellan 5-25 °C på en torr och mörk plats.
nikotin
Håll utkik på våra produktsidor efter dessa varningar.

Kontraindikationer vid användning av nikotin

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

Varningar och försiktighetsåtgärder för nikotin

Påfyllningsbara elektroniska cigaretter, coils, poddar och tanks är endast avsedda för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall.

Förvaring & kassering

Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och djur. När produkten ska kasseras, kastas den enligt lokala regler för avfallshantering och återvinning.

Personer som nikotin inte är lämpligt för

 • Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
 • Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
 • Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket)
 • Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
 • Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

Möjliga biverkningar vid användning av nikotin

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med produkten:

 • Svimningskänsla
 • Illamående
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Hosta
 • Irritation i munnen eller halsen
 • Magbesvär
 • Hicka
 • Nästäppa
 • Kräkningar
 • Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Läs mer på 1177.se om nikotinberoende.

Produkterna i vårt sortiment som går att kombinera med nikotin eller innehåller nikotin från start, får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.


Publicerad av Daniel Leis: 2021-7-28

Dela inlägget: