Kan man röka e-cigg inomhus?


Det finns en hel del debatt kring användningen av e-cigaretter inomhus. Vissa människor hävdar att de bör behandlas på samma sätt som traditionella cigaretter, medan andra hävdar att de är ett säkrare alternativ och bör tillåtas på offentliga platser. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på båda sidor av argumentet och försöka komma fram till en slutsats om huruvida det är säkert att röka e-cigaretter inomhus eller inte.

Hur ser lagen på rökning & vejpning inomhus?

I din bostad

Det är generellt sett tillåtet att vejpa och röka i din egna bostad, då det inte finns några lagar som förbjuder detta. Ett undantag är dock allergiboenden, där personer med känslighet mot vissa dofter, astmatiker och liknande kan bo. I ett sådant boende får du i regel aldrig använda cigaretter, vattenpipor, e-cigaretter, cigarrer och liknande. Även om lagen inte reglerar inomhusrökningen är det viktigt att man kontrollerar vad som står i ens hyresavtal eller i ordningsreglerna kring rökning och/eller vaping inomhus.

I butiker & vejpshoppar

I lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) räknas e-cigaretter in som en “liknande produkt” till traditionella cigaretter och regleras därmed precis som cigaretterna. Då alla medborgare har tillgång till butiker, kiosker och liknande så gäller förbudet här. Man skulle kunna tänka sig att en vapeshop skulle få undantag att använda e-cigaretter, men även här är det inte lagligt att vejpa.

“Med sådana lokaler avses lokaler som är öppna för alla medborgare till skillnad från en särskild krets av personer. Exempel på sådana lokaler är expeditioner och mottagningsrum hos statliga och kommunala myndigheter, postkontor, banklokaler, butiker och serviceinrättningar som frisersalonger m.m. och inomhustorg (prop. 1992/93:185 s. 53).”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/tillsynsvagledning/tobak-och-liknande-produkter/rokfria-miljoer/rokfria-miljoer-med-stod-i-lagen/#Lokaler

Detta säger lagen om rökfria utomhusmiljöer

Det är inte bara inomhus man behöver tänka sig för innan man börjar vejpa eller röka. Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar, utomhusområden vid förskolor och fritidshem – vilket helt klart är toppen då minderåriga inte ska behöva utsättas eller exponeras för dessa produkter. I och med den nya lagen som sattes i verk den 1:a juli 2019, är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter så som e-cigaretter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde;
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer;
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor;
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till;
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och;
  • lokaler för hälso- och sjukvård.

Fördelar & nackdelar med att vejpa inomhus

Det finns några fördelar med att använda e-cigaretter inomhus istället för utomhus. För det första behöver du inte oroa dig för att ångan (“röken”) ska störa andra människor, om du är själv i hushållet eller sitter i ett annat rum än andra. Om ingen annan riskerar att utsättas för den ånga som produceras, behöver du vid användning av en e-cigarett inomhus inte oroa dig för riskerna med passiv rökning – även om många studier pekar på att passiv rökning/vaping knappt existerar med e-cigaretter.

Det finns dock vissa nackdelar med att använda e-cigaretter inomhus i stället för utomhus. Om du exempelvis har din e-cigarett ståendes vid datorn finns risken att du använder den mer än du behöver. Är du en hejare på att producera stora moln kan det över tid uppstå beläggning på fönsterrutorna – vilket lätt putsas bort med fönsterputs eller valfri städmetod.

Om du planerar att röka e-cigaretter inomhus rekommenderar vi att du gör det i ett område med god ventilation där andra människor inte är närvarande. I inomhusmiljöer där det finns barn eller djur (katter och hundar är särskilt känsliga för propylenglykol) är det bäst om du inte röker eller vejpar e-cigg alls.

Ps. Vi ogillar att använda termen “röka” i samband med e-cigaretter, men då många söker just efter detta så har vi valt att göra ett undantag i denna artikel. Ds.


Publicerad av Daniel Leis: 2022-8-17

Dela inlägget: