Hur länge räcker ejuice?


Hur lång tid din e-juice kommer att räcka beror på flera olika faktorer. I denna guide går vi igenom samtliga komponenter som kan påverka hur länge en vape juice räcker.

Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till, men i det stora hela så desto mer avancerad teknik och ju högre wattläge som du använder med din e-cigarett desto mer e-juice kommer förbrukas. Detta behöver dock inte innebära att det är negativt, förutom att det är en kostnadsfråga. Ju bättre system och kombination som du vejpar på desto bättre förhållanden kommer din förbrännare/coil att arbeta på, vilket i sin tur kan bidra till att den håller längre, och att du därmed kan spara in på en del utav kostnaden)

Inställningarna på din vape

E-cigarettens inställningar påverkar förångningen mest av allt. De vanligaste inställningarna är justering av Watt (uteffekt). Ju högre Watt, desto högre uteffekt och ju mer e-juice kommer att förångas. Använder du en lägre Watt kommer förångningen inte vara lika kraftfull och din e-juice räcker längre.

Luftflöde på din tank/atomizer

Tanks/clearomizer, RDA, RDTA och RTA har nästan alltid ett justerbart luftflöde (airflow). Beroende på hur slutet eller öppet luftflödet är så påverkas ångmängden. Ett slutet luftflöde gör att coilen/förbrännaren inuti tanken blir varmare och producerar därmed mer koncentrerad ånga. Ett vidöppet luftflöde gör att coilen kyls ner samtidigt som du inhalerar och gör att e-juicen inte förångas lika snabbt som om det vore nästintill stängt.

Resistans på coil/förbrännare & storlek på bomullshål

Det finns flera skillnader på olika typer av coils. De har olika material, typer av bomull, ohm (resistans) och storlek på bomullshålen. Bland de olika materialen är det NiChrome (Ni80) som hettas upp snabbast och därmed förångar e-juice snabbast. Storleken på bomullshålen spelar också roll, då det reglerar hur snabbt e-juicen strömmar vidare till coilen (och bomullen). Varje coil har en viss resistans (ohm) som också har påverkan beroende på vilken effekt som e-cigaretten är inställd på.

Läs mer om olika trådtyper.

Olika VG/PG-nivåer på e juice

Mängden vegetabilisk glycerin (VG) och propylenglykol (PG) spelar stor roll i hur snabbt e-juicen förbrukas. Propylenglykol (PG) har en högre värmetolerans, vilket betyder att det krävs en högre effekt (Watt) för att förånga den, medan vegetabiliskt glycerin (VG) förångas snabbare även på lägre temperaturer.

50VG/50PG räcker alltså oftast längre än e juice med 70VG/30PG.

Tumregel: Ju högre VG desto mer ånga.

Hur du vejpar

Hur du använder din ecigg medan du vejpar spelar faktiskt en liten roll i det hela även det. Faktorer så som nedanstående påverkar hur länge din e-juice räcker:

  • Hur långa bloss du tar
  • Om du kedjevejpar (inte låter enheten vila mellan inhaleringarna)
  • Hur ofta du vejpar
  • Hur du sätter munnen mot munstycket *

* Om du bara skulle hålla läppen på munstycket när du blossar kommer förbrännaren hinna bli mycket varmare efter ett par bloss, än om du inhalerar kraftigt samtidigt. När du inhalerar kraftigt samtidigt som du håller inne knappen (börja gärna inhalera innan knapptryck), bidrar det till luftflödet genom att driva en genomströmning av luft som kyler ner förbrännaren).

Olika nikotinstyrkor på e-juice

Om du är en nikotinanvändare så påverkas även mängden e-juice som förbrukas mycket av den nikotinhalt du valt. Använder du en för låg nikotinstyrka kommer du att puffa mer för att tillgodose ditt behov, än om du skulle köra med högre nikotin.

Värsting e-cigaretter slukar vape juice

Vid användning av en setup med en avancerad mod/mekanisk mod på högre Watt/Volt samt en RDA eller Tank/atomizer med coil anpassad för högre Watt (ca 100–140 W) – eller liknande, så är det inte helt osannolikt att man kan förbruka upp emot 5–15 ml per dag (en tank brukar oftast motsvara 2-4 ml som jämförelse).

Mindre modeller gör att e-vätskan räcker längre

Om du har en mindre modell eller enklare system t.ex ett ecigg podsystem som brukar ha lägre Watt och vejpar måttligt, så kan det ta upp emot en hel vecka att gå igenom en liten flaska e-juice (ca 5–15 ml på en vecka).


Publicerad av Daniel Leis: 2021-1-15

Dela inlägget: