Är ecigg farligt?


Även om namnet e-cigarett låter som att det skulle vara likt en vanlig cigarett, så fungerar de på helt olika sätt och e-cigaretten är fri från exempelvis tobak, tjära och kolmonoxid. Enligt en stor studie om e-cigaretter som Folkhälsomyndigheten i England (Public Health England) har tagit fram är e-cigaretter minst 95% mindre skadliga än tobak.

Dr Lion Shahab (UCL Epidemiology and Public Health) som också tagit fram studier kring cancerogena ämnen i e-cigaretter har bevisat att många tidigare tvivelaktiga studier är kraftigt överdrivna. Han skriver bland annat:

“We’ve shown that the levels of toxic chemicals in the body from e-cigarettes are considerably lower than suggested in previous studies using simulated experiments. This means some doubts about the safety of e-cigarettes may be wrong.

“Our results also suggest that while e-cigarettes are not only safer, the amount of nicotine they provide is not noticeably different to conventional cigarettes. This can help people to stop smoking altogether by dealing with their cravings in a safer way.”

Du kan ta del av fler kommentarer från Dr Lion Shabab i följande artikel: E-cigarettes safer than smoking says long-term study


Publicerad av Daniel Leis: 2021-1-5

Dela inlägget: